Miért Csomád

A csomádi Polgármesteri Hivatal tájékoztatása (letölthető pdf fájl).

Miért Csomád?

Az Inkubátorház célja Észak - Kelet Pest megye, különösen Csomád és környékének (továbbiakban: Csomád) gazdasági fejlesztése, elsősorban vállalkozásélénkítő eszközrendszer kialakítása és működtetése, valamint hazai és külföldi források lehetőség szerinti maximális bevonása és koordinált felhasználása révén.

Csomád Budapestről könnyen elérhető, iparűzési adó mentes település. Amennyiben cégének székhelye Csomádra kerül bejegyzésre, és tevékenysége nem keletkeztet más önkormányzat területén telephelyet akkor tevékenysége nem keletkeztet iparűzési adó fizetési kötelezettséget.

Az iparűzési adóról

A helyi iparűzési adót a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján minden önkormányzat a saját illetékességi területén veti ki. Az adó alanya a vállalkozó, aki az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végez adóköteles iparűzési tevékenységet, azaz vállalkozói minőségében nyereség-, illetőleg jövedelemszerzésre irányuló tevékenységet.

Iparűzési adó | Iparűzési adó mentes megoldások.

A törvény értelmében állandó jellegű iparűzési tevékenységet végez a vállalkozó az önkormányzat területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik függetlenül attól, hogy tevékenységét részben vagy egészben székhelyén (telephelyén) kívül folytatja. A székhelye a társaságnak értelem szerint egy van, ami a cégkivonatban feltüntetésre kerül, míg telephelye a társaságnak több is lehet. Vigyázzon, a telephely alatt csak nem a telephely-engedély köteles tevékenységeket kell érteni! A telephely fogalmát definiálja a helyi adókról szóló törvény mégpedig a következőképpen:

telephely: az adóalany olyan állandó üzleti létesítménye - függetlenül a használat jogcímétől -, ahol részben vagy egészben iparűzési tevékenységet folytat, azzal, hogy a telephely kifejezés magában foglalja különösen a gyárat, az üzemet, a műhelyt, a raktárt, a bányát, a kőolaj- vagy földgázkutat, a vízkutat, a szélerőművet (szélkereket), az irodát, a fiókot, a képviseletet, a termőföldet, a hasznosított (bérbe vagy lízingbe adott) ingatlant, az ellenszolgáltatás fejében igénybe vehető közutat, vasúti pályát.

Ezen túl a törvény speciális rendelkezéseket tartalmaz a távközlési, vezeték nélküli távközlési, villamos energia törvény szerinti egyetemes szolgáltató, villamosenergia-kereskedő és villamos energia elosztó hálózati engedélyes, továbbá a földgázellátásról szóló törvény szerinti egyetemes szolgáltató, földgázkereskedő és földgázelosztói engedélyes vállalkozásokra.

Az általános definíció, azaz „az adóalany olyan állandó üzleti létesítménye - függetlenül a használat jogcímétől -, ahol részben vagy egészben iparűzési tevékenységet folytat” nagymértékben támaszkodik a magyar társasági adó törvény telephely definíciójára illetve az OECD kettős adózás elkerüléséről szóló modellegyezményének telephely definíciójára. A telephely fogalmának értelmezésében ezen anyagok a segítségünkre lehetnek.

A pusztán stiláris értelemben másképpen fogalmazott OECD telephely definíciót a modellegyezmény kommentárja 8 oldalon keresztül taglalja, amit tovább gazdagít számos jogeset. Anélkül, hogy törekednénk teljes mélységében bemutatni a telephely fogalom jelentését elmondható, hogy:

  • egy létesítmény (függetlenül a használat jogcímétől), ami a példálózó felsoroláson túl lehet akár egy gép, egy eszköz is
  • amelynek természete állandó (ez nem azt jelenti, hogy valahova oda van csavarozva, hanem hogy rendszeresen visszatérő módon rendelkezésre áll) és
  • a vállalkozási illetve jövedelemszerzési tevékenység ezen keresztül, vagy ennek felhasználásával kerül megvalósításra.

Mindezek alapján látható, hogy a telephely definíció igen tág, vagyis akár egy számítógép az ügyvezető vagy az alkalmazott otthonában, amiről a céges levelezést folytatják telephelyet keletkeztethet.

A fent leírtak rámutatnak arra, hogy a „székhely számít” jellegű kijelentés csupán egy féligazság, amely értelmezés könnyen más önkormányzat területén létrejövő telephelyet, ezáltal iparűzési adó alap megosztási kötelezettséget teremthet. Ne üljön fel a ködös ígéreteknek, végezze a vállalkozási tevékenységét ténylegesen az általunk kínált irodai megoldások útján a társaság székhelyén!