VISZ

A Csomádi Vállalkozói Inkubátorház és Innovációs Központ rendes tagja a Vállalkozói Inkubátorok Szövetségének (VISZ).

Rendes tag: az a bel- és külföldi jogi és természetes személy, aki vállalkozói Inkubátor menedzselése illetve az ehhez kapcsolódó egyéb speciális szakterületeken működési jogosítványokkal és igazolt referenciákkal rendelkezik, ezek alapján felvételét kéri az egyesület tagjai közé, kinyilvánítja szándékát, hogy az egyesület alapszabályát elfogadja, az egyesület rendes tagja kíván lenni. A tag felvételéről a szövetség taggyűlése ill. elnöksége nyilvános és minősített többségű szavazással határoz.

A szövetség céljának tekinti:

  • a meglévő inkubátor rendszerek tevékenységének támogatását,
  • új vállalkozói inkubátorok létrejöttének elősegítését,
  • az ezekhez szüksége információs rendszer kiépítését ill. működtetését,
  • a célok megvalósításához szükséges eszközök felkutatását, igénylését,
  • a tagok érdekképviseletének ellátását,
  • a tevékenységgel összefüggő szakmai színvonal növelését oktatás, tapasztalatcsere, tanulmányutak szervezésével,
  • a nemzetközi kapcsolatok kiépítését és ápolását.